Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.04.2020

Dot. postępowania na usługę hotelową i gastronomiczną dla uczestników Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 13-20 września 2020 r.

  1. Dotyczy zapytania nr 01/2020 z dn. 02.04.2020
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Jacek Legendziewicz Jordan Group

Hotel Galaxy

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwięcej punktów w badanym kryterium „Łączna cena brutto” oraz spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz formalne
Nr oferty Firma Ilość punktów w kryterium
Łączna cena brutto – 100%
1. Jacek Legendziewicz Jordan Group
Ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków
100 pkt
2. Novotel Kraków City West
Ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków
Nie podlega ocenie
3. Orbis S.A. Novotel Kraków Centrum
Ul. T. Kościuszki 5, 30-105 KrakówOrbis S.A. Ibis Kraków Centrum
Ul. W. Syrokomli 2, 30-102 Kraków
Nie podlega ocenie

 

  1. W prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone: oferta nr 2 przesłana przez Novotel Kraków City West oraz oferta nr 3 przesłana przez Novotel Kraków Centrum i Ibis Kraków Centrum z powodu nie spełnienia wymagań jakościowych.