Terminarz Reprezentacji 2023

Polska Włochy Amp Futbol fot. Paula Duda (2)

14-16 stycznia – zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki