Informacja o rostrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/2021 z dnia 19.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 27.07.2021 na mocy pkt.15 niniejszego zapytania zostaje odwołane.