Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.09.2021

Warszawa, 02.09.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postępowania na usługę produkcji sygnału telewizyjnego i realizacji transmisji internetowych w celu transmisji 38 meczów Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r.,

1. Dotyczy zapytania nr 06/2021 z dn. 25.08.2021
2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Media Mine Sp. z o.o.
3. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwięcej punktów w badanym kryterium „Łączna cena brutto” oraz spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz formalne

Nr

oferty

Firma Ilość punktów w kryterium

Łączna cena brutto – 100%

1. Media Mine Sp. z o.o.

Ul. Farbiarska 73, 02-862 Warszawa

100 pkt
2. Mega TV Studio Czachorowski R, Niemirska H, Korczak M, Sp. j.

Ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa

85 pkt

 

4. W prowadzonym postępowaniu nie zostało odrzucona żadna oferta