Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2021

Dot. postępowania na usługę marketingową w postaci przygotowania szczegółowego mediaplanu oraz zakup mediów do kampanii mediowej promującej Mistrzostwa Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021

1. Dotyczy zapytania nr 02/2021 z dn. 26.07.2021

2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Arskom Sport Brokers Sp. z o.o.

3. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz formalne

Nr oferty Firma Łączna liczba punktów
1. Arskom Sport Brokers Sp. z o.o.

Ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa

12 pkt