Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2021

Warszawa, 10.08.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. obsługi eventowo-logistycznej Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r

1. Dotyczy zapytania nr 04/2021 z dn. 02.08.2021
2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
    Grupa Eskadra Sp. z o.o.
3. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwięcej punktów w badanym kryterium „Łączna cena brutto” oraz spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz formalne

Nr

oferty

Firma Ilość punktów w kryterium

Łączna cena brutto – 100%

1. Grupa Eskadra Sp. z o.o.

Ul. Starowiślna 83/3; 31-052 Kraków

100 pkt