Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.08.2023

Warszawa, 13.08.2023

Dot. postępowania na realizację kampanii społecznej „Futbol Plus – Graj z nami”.

1. Dotyczy zapytania nr 01/2023 z dn. 02.08.2023
2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: MADERA CONSULTING & CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła kryteria określone w ogłoszeniu i uzyskała 11 punktów na 12 możliwych.