Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.05.2021

Dot. postępowania na organizację transferów autokarowych dla uczestników Mistrzostw Europy Amp Futbol rozgrywanych w Krakowie, w terminie 12-19 września 2021 r.

  1. Dotyczy zapytania nr 01/2021 z dn. 14.05.2021 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

JORDAN GROUP JACEK LEGENDZIEWICZ

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwięcej punktów w badanym kryterium „Łączna cena brutto” oraz spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz formalne

 

Nr

oferty

Firma Ilość punktów w kryterium

Łączna cena brutto – 100%

1. Jacek Legendziewicz Jordan Group

Ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków

100 pkt
2. SH&H SP. Z O.O. SP. K

Ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków

93 pkt
3. MAT TRANSPORT

Ul. Uśmiech 8/3, 30-560 Kraków

87 pkt
4. RAF TRANS SP. Z O.O.

Pasaż Ursynowski 9 paw. 4B, 02-784 Warszawa

83 pkt
  1. W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.