Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.08.2021

Warszawa, 31.08.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania na usługę marketingową w postaci przygotowania szczegółowego mediaplanu, zakup mediów, przygotowania strategii komunikacji, wykonania spotu i materiałów wideo do kampanii społecznej „Jedną Nogą w Finale”, która jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

1. Dotyczy zapytania nr 05/2021 z dn. 20.08.2021
2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Pure Point Group Sp. z o.o.
3. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz formalne.

Nr oferty Firma Łączna liczba punktów
1. Pure Point Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42, 00-452 Warszawa 12 pkt